بررسی طلاق از منظر ادیان ، جامعه شناسی و حقوقی

بررسی انواع طلاق,بررسی طلاق از منظر ادیان,طلاق در ادیان مختلف
دانلود بررسی طلاق از منظر ادیان ، جامعه شناسی و حقوقی

دانلود فایل

فهرست مطالب :
فصل اول : طلاق در ادیان مختلف
تاریخچه طلاق
تعریف طلاق
معنی لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق در لغت فارسی
معنی اصطلاحی طلاق در شرع اسلام
تفاوت فسخ نکاح و طلاق
حکم طلاق
طلاق در ملل باستان
طلاق درجوامع ابتدایی و عصر جاهلیت
طلاق در قانون حمورایی
طلاق در یونان و روم باستان
طلاق در ایران باستان
طلاق در دین زردشت
طلاق در دین مسیح
طلاق در دین یهود
نظر اسلام پیرامون طلاق
ادله مشروعیت طلاق
اجماع صحابه
نتیجه گیری

فصل دوم : بررسی طلاق و علل آن
مقدمه
طلاق از نظر ماهیت حقوقی
چارچوب نظری و عملیاتی
عوامل موثر بر طلاق
عوامل زیستی
علل اقتصادی
توسعه شهرنشینی
عدم تطابق زندگی شهری و صنعت نوین با شیوه روابط خانوادگی
بیکاری و پایین بودن میزان درآمد
تأثیر تکنولوژی و ارتباطات بر میزان طلاق
عوامل اجتماعی
عدم شناخت همسر قبل از ازدواج
انجام دادن مراسم عبادی و مذهبی
عدم مشورت با یکدیگر
دخالت اقوام در زندگی مشترک
عشق عشق ظاهری
عدم شناخت همسران از نیازهای یکدیگر
فراموش شدن آداب و رسوم
اعتیاد به مواد مخدر
خیانت یکی از همسران
عوامل روان شناختی
عدم تفاهم
عدم بلوغ اجتماعی
توقعات بی جا
چشم و هم چشمی
ازدواج اجباری
عوامل ارتباطی
اختلالات عاطفی و روانی
اعتیاد
خانواده های متزلزل
ازدواج مجدد توسط زوج
تدلیس در ازدواج
دخالت دیگران
ترک زوج یا زوجه از منزل
عوامل دیگر
اهمیت و ضرورت طلاق
بررسی سود و زیان زندگی از دیدگاه زناشویی ( مبادله )
تعریف طلاق در نظام های حقوقی غربی
جایگاه حقوقى طلاق
طلاق در نظام هاى حقوقى گذشته و حال
طلاق در نظام حقوقى اسلام
ارزش گذارى طلاق
اختصاص حق طلاق به مرد

فصل سوم : بررسی انواع طلاق
انواع طلاق
طلاق بائن
طلاق خلع
طلاق مبارات
طلاق رجعی
احکام طلاق رجعی در قران
طلاق عدى
انواع طلاق از دیدگاه جامعه شناسی
طلاق عاطفی
طلاق قانونی
طلاق اقتصادی
طلاق هم والدی
طلاق اجتماعی
طلاق روانی

فصل چهارم : بررسی طلاق عاطفی
تعریف طلاق عاطفی
چگونه می‌توان در یک رابطه زناشویی به طلاق عاطفی پی برد؟
آیا طلاق عاطفی یک مشکل پیش رونده است که در چند مرحله ظهور پیدا می‌کند؟ نشانه‌های هر مرحله کدام است؟
عوامل طلاق عاطفی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
توصیه‌هایی برای پیشگیری از طلاق عاطفی
طلاق خاموش
مراحل وکسلر برای طلاق خاموش
فرق طلاق با طلاق خاموش
تعارض‌های ناشی از طلاق روانی
تغییر گرایشها و اجتناب از یکدیگر
علل وعوامل طلاق خاموش
بررسی طلاق خاموش
بررسی  طلاق عاطفی
علل عمده شکل‌گیری طلاق های خاموش و عاطفی
استارت طلاق عاطفی
دلایل اصلی زندگی زوج‌ها در کنار یکدیگر بعد از وقوع طلاق عاطفی
توصیه و راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع طلاق عاطفی
زوج درمانی

فصل پنجم : پیامدهای طلاق
مقدمه
طلاق چیست
اثرات طلاق
کنار آمدن با طلاق
آسیب های نظام خانواده
راهکارهای مفید
نقش آموزش پیش از ازدواج در کاهش طلاق
نتیجه گیری

فصل ششم : احکام طلاق
امکان فسخ نکاح در طلاق
امکان فسخ نکاح در عده
ایام عدّه از دیدگاه قانون
شرایط تقاضای طلاق از طرف زن
رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی
طلاق در قانون مدنی افغانستان
طلاق از دیدگاه پیامبر اسلام
حکم طلاق
بررسی احکام طلاق از نظر حقوقی
رجعت
تحقیقات معاصر دربارۀ طلاق
صلح قبل از طلاق
شرایط صحت طلاق
ثبوت طلاق
اقسام طلاق
خلع
تعریف خلع
هدف خلع
مکلفیتهای بعد از انحلال ازدواج
مکلفیتهای شوهر
مکلفیتهای زن
معاهدات بین المللی و انحلال ازدواج
قوانین طلاق
راه های وقوع امر طلاق از نظر موازین کشور
ماده ۱۰ قانون حمایت  خانواده
ماده ۸  قانون حمایت  خانواده
عدّه طلاق
عدّه ازدواج موقّت
احکام رجوع کردن
نتیجه
منابع

قسمتی از متن :
تاریخچه طلاق
طلاق نیزکه نوعی ازابزارجدایی است وخداوند آنرا جهت رهایی
وضعیت مضیقت باری که گاه گاهی زن و شوهر و رابطه زناشوهری آنها مواجه آن
میگردد و آخرین مرحله حل بحران بین زوجین است مشروع گردانیده. اما باوجود
باریکی ها یی که در این کلمه و بکارگرفتن آن موجود است بعضی ازافراد به علت
نا آگاهی و نادانی این کلمه را به کرات و مرات در مقابل همسران شان بکار
برده و در آینده نیز به زندگی شان ادامه میدهند که این خود نوعی از بی
اعتنایی انسان مسلمان را در مقابل دین مقدس اسلام نشان میدهد . چنانچه در
طول تاریخ شاهد آن بوده ایم. اینک بحث مختصری را پیرامون تاریخچه طلاق
بررسی مینماییم: (دکتروهبه زحیلی ، فقه خانواده درجهان معاصر ، مترجم :
عبدالعزیزسلیمی .تهران:نشراحسان ،چاپ دوم ۱۳۸۵ )
 معنی لغوی طلاق:
طلاق در لغت رها شدن زن از قید نکاح یا رها شدن زن از عقد
 نکاح ( المصادرزوزنی ) رها کردن ، فسخ کردن عقد نکاح ، بیزاری مانند اینکه
کسی بگوید هرزنیکه در عقد من است یا بعد ازین در عقد من خواهد آمد مطلقه
است و طلاق با این که رجعت در او نگنجد ( تاریخ بیهقی ص ۱۳۱۸)  صاحت اندراج
گوید: طلاق رها شدن زن از قید نکاح… و به فارسی با لفظ افتادن و دادن و
خوردن و گرفتن و بستن مستعمل است مانند:
از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب                   رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود

تعریف طلاق:
مطالعه و بررسی از مفاهیم اجتماعی، بدلیل رابطه تنگاتنک این
مفاهیم با عرف و آداب و رسم مردم در طول تاریخ حیات بشری ، مستلزم تحقیق و
تتبع در علومی همانند: لغت، تاریخ، باستان شناسی و جامعه شناسی است .
طلاق از جمله مفاهیمی است که ناشی از روابط و واکنشهای متقابل
انسانها جهت رفع نیاز ها و غرایز طبیعی در زندگی اجتماعی است که گاه گاه
تحت عناوین مختلف با شرایط خاص مربوط به هر عصر، اعمال میشده است و آنچه در
مبحث اول آوردیم،انسان از دیر باز و از زمانیکه اقدام به تشکیل خانواده و
نکاح کرده است با طلاق آشنایی داشته و به اشکال مختلف در حیات زنا شویی
مشترک خود آن رابکاربسته است.
در مقام تعریف طلاق لازم است ابتداً از نظر فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرارگیرد .

معنی لغوی و اصطلاحی طلاق:
در لغت عرب: کلمه طلاق مصدر ثلاثی مجرد است ار ریشه (طلق یطلق
طلاقا ) درمعانی متعددی استعمال میشود از جمله (طلق الشی فلانا) آن چیز را
بدو داد.(طلق یده بخیر) دستش را به کار نیکی گشود، کار نیکی انجام
داد.(طلق المراة من زوجها) آن زن از شوهرخود طلاق گرفت. و هنگامیکه عرب
میگوید؛(ناقة طالق) یعنی شتر رها شده و منظور شتری است که بند آن پاره شده
وهرکجا بخواهد می چرد.

طلاق از نظر لغوی بمعنی پاره کردن و از بین بردن قیدی
وگشودن گره یی است و همچنین بمعنی، ترک کردن، رها کردن ،رها شدن از قید
نکاح آمده است.( علی اکبردهخدا،فرهنگ دهخدا،نرم افزار کامپیوتری)
درزبان عرب(طلق) را به باب تفعیل می برند و معنایی رهایی و
(طلاق دادن) را منظور مینمایند  بدین لحاظ طلاق بمعنی تطلیق است، آنچنانکه
سلام بمعنی تسلیم می آید.
نام یکی از سوره ها نیز طلاق است که خداوند در قرآن کریم و در سوره طلاق و بقره کلمه طلاق را چندین مرتبه آورده است.

طلاق در لغت فارسی:
طلاق ریشه در ادبیات عرب دارد و در این امر می با یست به لغت
عرب مراجعه کرد و سپس به بررسی آن در لغت فارسی پرداخت. اینکه ریشه لغوی آن
در ادبیات عرب اورده شد، معانی طلاق در زبان فارسی نیز ، به دلیل ارتباط
نزدیک معانی لغوی و اصطلاحی این لغت در فقه و حقوق همانند معنایی است که در
ادبیات عرب ملحوظ شده و استعمال میشود.( علی اکبردهخدا،فرهنگ دهخدا،نرم
افزار کامپیوتری)
در کتب لغت فارسی آمده است، طلاق مصدر لازمی بمعنی جدا شدن زن
از مرد، رها شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح و در معنای اسم مصدری
یعنی جدایی زن از مرد (طلاق دادن) مصدر مرکب استبمعنی رها کردن زن. طلاق
در کلام شعرا نیز آمده است از جمله:
حافظ میگوید: رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود .

معنی اصطلاحی طلاق در شرع اسلام:
طلاق در معنایی که در فقه اسلامی آمده است بر گرفته و مطابق
با معنای لغوی آن است. بدین لحاظ نمیتوان در حکم تعریف ، معنای شرعی و
اصطلاحی را بدون لحاظ قراردادن معنای مغوی مورد بررسی قرار داد. این امر در
نظر فقها و حقوقدانان اسلامی موثر افتاده و آنان نیر دربیان معنای اصطلاحی
و تعریف طلاق، متاثر از دو امرند، اولآ: معنای واژه (طلاق) در لغت و
ادبیات عرب با معنایی که در شرع استعمال شده انطباق دارد.و ثانیاٌ: احکام
طلاق در قرآن کریم و سنت نبوی تشریح گردیده، فلهذا فقها و حقوقدانان بدلیل
تثبیت ماهیت و حقیقت معنای طلاق در لغت عرب وقرآن کریم و سنب نبوی، در مقام
تعریف ، تقریباٌ یک معنای واحد را دست داده اند.
ذکر این نکته لازم است که طلاق حقیقت شرعیه نیست بدلیل اینکه
قبل از تشریح و تنسیق آن توسط شرع مقدس اسلام این معنی در میان اعراب و در
ادبیات عرب به کار رفته است. صاحب جواهر در اثر معروف خود آورده است:(و
شرعاٌ از التهةقید النکاح بصیغة(طالق) و شبهها یعنی گسستن قید نکاح به لفظ
طالق در شرح لمعه آمده است ( و هوا زالةقیدا لنکاح بغیر عوض بصیغةطالق)
یعنی ذایل کردن و از میان بردن قید نکاح بدن عوض بوسیله
صیغه(طالق) و عفیف طباره در روح الدین الاسلامی میگوید: (طلاق در فقه و
شریعت ) اسلامی عبارت است از گسیختن عقد نکاح و منحل شدن آن، در زمان حال
یا آینده، بوسیله الفاظ و کلماتیکه در این معنی صریح هستند مانند اینکه
شوهر به همسرش بگوند: توطالق هستی) بیشتر فقها در مقام تعریف اصطلاحی و
شرعی طلاق گفته اند: (حل عقد النکاح بلفظ الطلاق و نحوه ) و یا (حل رابطه
الزواج) یعنی جدا شدن و گسستن رابطه زوجیت است.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
بررسی طلاق از منظر ادیان بررسی انواع طلاق طلاق در ادیان مختلف

 • پاورپوینت تاریخچه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار

  پاورپوینت تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,پایان نامه تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,تحقیق تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,تحقیق در مورد تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار,مقاله تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار دانلود…

 • تحقیق ریخته گری به روش اکستروژن

  اکستروژن,انواع اکستروژن,تاریخچه اکستروژن,تحقیق در مورد اکستروژن,تحقیق ریخته گری به روش اکستروژن,ریخته گری به روش اکستروژن,فشار اکستروژن ضربه‌ای,کاربردهای اکستروژن ضربه‌ای,محدودیت‌های اکستروژن ضربه‌ای تحقیق ریخته گری به روش اکستروژن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ریخته گری به روش اکستروژن،در…

 • تحقیق تاریخ شهرنشینی ایران

  تحقیق تاریخ شهرنشینی ایران تاریخ شهرنشینی ایران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تاریخ شهرنشینی ایران،در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل:ضرورت و لزوم مطالعه تاريخ: شناخت شهر ايراني «شار»تقسيم بندي دوره هاي مختلف شهرسازي در ايرانشهرهای …

 • تحقیق قرآن شناسی (تحلیل و بررسی)

  تحقیق قرآن شناسی (تحلیل و بررسی) رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع قرآن شناسی (تحلیل و بررسی )،در قالب Word و در 53 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:هر پيامبری برای اثبات پيامبری خود معجزه يا معجزاتی داشته…

 • شيربرقي

  شيربرقي دانلود شيربرقي دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: شيربرقي

 • پاورپوینت روش های تصفیه فاضلاب

  پاورپوینت روش های تصفیه فاضلاب رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع روش های تصفیه فاضلاب،در قالب ppt و در 80 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Microorganisms- ClassificationsOrganic Matter Energy for MircoorganismsEnergy Measurement (1)Energy Measurement (2)Inert Organic MatterAcclimated CultureTOC AnalyzerUse of BOD5,…

 • پاورپوینت کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر توفيق ه. سبحاني

  پاورپوینت کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر توفيق سبحاني,خلاصه کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر توفيق سبحاني,کتاب تاريخ ادبيات 3 توفيق سبحاني,کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر توفيق سبحاني,کتاب تاريخ ادبيات 3 دكتر سبحاني,کتاب تاريخ ادبيات 3 سبحاني دانلود پاورپوینت کتاب تاريخ ادبيات…

 • تحقیق آموزش رياضيات پايه پيش دبستاني

  تحقیق آموزش رياضيات پايه پيش دبستاني آموزش رياضي دوره پيش دبستاني رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق آموزش رياضيات پايه پيش دبستانيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 68بخشی از متن تحقیق:مقدمه :اين کتاب شامل مفاهيم بنيادي رياضي است…

 • تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

  آمونياک خون,پایان نامه پیرامون تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون,پایان نامه رشته تربیت بدنی,تأثير مصرف مکمل کراتين,تحقیق پیرامون مصرف مکمل کراتين,تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين,دانلود مقاله تأثير مصرف مکمل کراتين,کراتين,ورزشکار دانلود تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون دانلود…

 • تحقیق هدايت كننده هاي سيال

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد هدايت كننده هاي سيال,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله در مورد هدايت كننده هاي سيال,دانلود مقاله فارسی,دانلود مقاله هدايت كننده هاي سيال,سایت مقاله,مقاله در مورد هدايت كننده هاي سيال تحقیق هدايت كننده هاي سيال رفتن به سایت…

 • تحقیق آشنایی با هیپنوتیزم

  تحقیق آشنایی با هیپنوتیزم هیپنوتیزم رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع هیپنوتیزم،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهبخش اول: هیپنوتیزممعنی کلمه هیپنوتیزمتاریخچه هیپنوتیزمآشنایی با هیپنوتیزمتعریف هیپنوتیزمآموزش گام به گام هیپنوتیزممراحل هیپنوتیزم کردنکاربرد هیپنوتیزم در درمان…

 • پاورپوینت بررسی چالش هاي مديريت در برنامه ريزي پروژه هاي اجرايي

  پاورپوینت بررسی چالش هاي مديريت در برنامه ريزي پروژه هاي اجرايي رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی چالش هاي مديريت در برنامه ريزي پروژه هاي اجرايي، در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعريف پروژه…

 • دفترچه سؤالات آزمون نظام مهندسی رشته تأسیسات برقی سال 90، به همراه پاسخ تشریحی

  آزمون نظام مهندسی برق,آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق,آزمون نظام مهندسی رشته برق,بسته آمادگی نظام مهندسی برق,بسته سوالات نظام مهندسی برق,دانلود سؤالات برق نظام,دانلود سوالات آزمون تأسیسات برقی نظام مهندسی,نمونه سوالات آمادگی نظام مهندسی برق دانلود دفترچه سؤالات آزمون نظام مهندسی…

 • پاورپوینت معماری

  پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری اسلامی,پاورپوینت معماری کامپیوتر,تحقیق در مورد معماری,تحقیق معماری,تحقیق معماری اسلامی,تحقیق معماری پایدار,دانلود تحقیق معماری,دانلود تحقیق معماری اسلامی,دانلود تحقیق معماری پایدار,مقاله در مورد معماری دانلود پاورپوینت معماری دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد معماری،در قالب ppt و در 22…

 • بسترهای نوین بهره گیری از استعدادها

  بستر بهره گیری از استعداد,بسترهای نوین بهره گیری از استعدادها,بهره گیری از استعدادها,تحقیق بهره گیری از استعداد,تحقیق کشف استعداد,تحقیق مدیریت استعداد,کشف استعداد,مدیریت استعداد,مدیریت کشف استعداد,نحوه کشف استعداد دانلود بسترهای نوین بهره گیری از استعدادها دانلود فایل دانلود مقاله با موضوع…

 • پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) شباهنگ ( حسابداري: علمي با پارادايم های گوناگون)

  پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) شباهنگ ( حسابداري: علمي با پارادايم های گوناگون) رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع حسابداري: علمي با پارادايم هاي گوناگونتعداد…

 • پاورپوینت مقايسه روش های تحقيق کمی و کيفی

  پاورپوینت مقايسه روش های تحقيق کمی و کيفی مقايسه روش های تحقيق کمی و کيفی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مقايسه روش های تحقيق کمی و کيفی،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتعریف روش…

 • پاورپوینت دوره های عمده و کلی شهرنشینی در ایران

  تاریخ شهرنشینی در ایران,تحقیق شهرنشینی در ایران,درصد شهرنشینی در ایران,شهرنشینی در ایران,شهرنشینی در ایران ppt,شهرنشینی در ایران باستان,شهرنشینی در ایران بعد از انقلاب,شهرنشینی در ایران گیتی اعتماد,کتاب شهرنشینی در ایران پاورپوینت دوره های عمده و کلی شهرنشینی در ایران رفتن…

 • مجموعه سمپل اتوكد ترسيم درخت

  آیکون درخت,آیکون درخت در اتوکد,دانلود سمپل درخت در اتوکد,سمپل درخت,سمپل درخت در اتوکد,فایل درخت در اتوکد,مجموعه سمپل اتوكد ترسيم درخت,نمونه آیکون درخت در اتوکد,نمونه سمپل درخت,نمونه سمپل درخت در اتوکد دانلود مجموعه سمپل اتوكد ترسيم درخت دانلود فایل دانلود مجموعه…

 • جزوه فن آوري اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  جزوه فناوري اطلاعاتی,جزوه فناوري اطلاعاتی ارشد,جزوه فناوري اطلاعاتی برای کنکور,جزوه فناوري اطلاعاتی کنکور,دانلود جزوه فناوري اطلاعاتی,دانلود جزوه فناوري اطلاعاتی ارشد,دانلود جزوه فناوري اطلاعاتی کنکور جزوه فن آوري اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر فن آوری های نوین در سازمان دانش آموزی

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی کامپیوتر در مدرسه,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر فن آوری های نوین,گزارش کارآموزی کامپیوتر فن آوری های نوین,گزارش کارآموزی کامپیوتر فن آوریهای نوین گزارش کارآموزی کامپیوتر فن آوری های نوین در سازمان دانش آموزی رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق شواهد حسابرسي‌ و اقلام خاص

  تحقیق شواهد حسابرسي‌ و اقلام خاص شواهد حسابرسي‌ و اقلام خاص رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق شواهد حسابرسي‌ و اقلام خاصقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 33بخشی از متن تحقیق:فرايند تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌، فرايندي‌ مستمر و پوياست‌…

 • پاورپوینت یوگا معبری برای آرامش

  پاورپوینت یوگا معبری برای آرامش رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت در مورد یوگا معبری برای آرامش،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف یوگاسیر تحولات یوگا در تاریخ8 مرحله یوگاپیشینه یوگای ایرانرژیم غذایی در یوگافواید و ویژگی های یوگاافرادی که نباید یوگا کنند!سه تکنیک ساده، اما…

 • تحقیق بررسي رفتار كلي قاب هاي ميان پر تحت اثر نيروهاي جانبي

  اجرای قاب هاي ميان پر,انواع قاب هاي ميان پر,بررسی رفتار قاب هاي ميان پر,پاورپوینت قاب هاي ميان پر,پایان نامه قاب هاي ميان پر,تحقیق قاب هاي ميان پر,رفتار قاب هاي ميان پر,ساخت قاب هاي ميان پر,قاب هاي ميان پر تحت اثر…

 • ادبیات شفاهی کودکانه ( عامیانه )

  ادب عامه يا ادب شفاهي,تأثير گذاري قافيه بر کودك,تأثير گذاري وزن شعر درکودک,روايت هاي منثور,شعر و کودک,شکل شاعرانه زبان آموزي و تاثير آن بر روي بچه ها دانلود ادبیات شفاهی کودکانه ( عامیانه ) دانلود فایل فهرست مطالب : چكيده…

 • تحقیق معماری دوران هخامنشی

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد معماری دوران هخامنشی,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله در مورد معماری دوران هخامنشی,دانلود مقاله فارسی,دانلود مقاله معماری دوران هخامنشی,سایت مقاله,مقاله در مورد معماری دوران هخامنشی تحقیق معماری دوران هخامنشی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع معماری…

 • بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی گیاهان کوه بینالود

  پایان نامه زیست محیطی بینالود,پروژه بررسی فلوريستيكي گیاهان,پروژه محیط زیست دامنه,فلوريستيكي گياهان بینالود,گونه های گیاهی بينالود,گیاهان دامنه بینالود دانلود بررسی زیست محیطی و فلوریستیکی گیاهان کوه بینالود دانلود فایل چكيدهمطالعه حاظر، بررسي زيست محيطي و فلوريستيكي گياهان دامنه هاي جنوب…

 • تحقیق تصویرگری شعر کودک

  تحقیق تصویرگری شعر کودک رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:موضوع : تصویرگری شعر کودک،قالبندی : wordتعداد صفحات : 43بخشی از متن تحقیق :مروزه به هر جا که نظر افکنيم مشاهده مي کينم که تصوير همه جا را احاطه کرده و…

 • تحقیق آمار جمعيت کشور

  تحقیق آمار جمعيت کشور تحقیق جمعيت کشور رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق آمار جمعيت کشورقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 15بخشی از متن تحقیق:آمار جمعيت کشوربراساس برآوردهاي مرکز آمار ايران ، جمعيت کشور بهار امسال به 67…

 • گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت سهامی خاص

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت تولیدی,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت سهامی خاص,گزارش کارآموزی حسابداری رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت سهامی خاص رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب:فصل اول: آشنايي با…

 • جزوه خلاصه درس مکانیک خاک و پی سازی

  جزوه پی,جزوه پی پیشرفته 2,جزوه پی سازی,جزوه پی سازی پیشرفته,جزوه پی سازی نظام مهندسی,دانلود جزوه پی,دانلود جزوه پی پیشرفته,دانلود جزوه پی سازی,دانلود جزوه مهندسی پی دانشگاه شریف,دانلود کتاب مهندسی پی شاپور طاحونی,مهندسی پی طاحونی دانلود جزوه خلاصه درس مکانیک خاک…

 • تجزیه و تحلیل سیستم اتوماسیون دبیرخانه سازمان صنایع و معادن

  آر یو پی چیست,پروژه رشنال رز,تاریخچه مختصر از نرم افزار,تجزیه و تحلیل دبیرخانه,تعریف دیسیپلین,تعریف مهندسی نرم افزار,دانلود پروژه,دانلود نرم افزار دبیرخانه,سازمان صنایع و معدن,سیستم غیر متمرکز,سیستم متمرکز,فرایند تولید نرم افزار,کارپردازی تجزیه و تحلیل سیستم اتوماسیون دبیرخانه سازمان صنایع و معادن…

 • مجموعه آموزشی پرورش کدو تخم کاغذی به همراه مقالات معتبر علمی

  آبیاری کدو تخم کاغذی,آموزش پرورش کدو تخم کاغذی,پرورش کدو تخم کاغذی,سود کدو تخم کاغذی,قیمت کدو تخم کاغذی,کاشت کدو پوست کاغذی,کدو پوست کاغذی,کود های مناسب کدو تخم کاغذی,میزان برداشت کدو تخم کاغذی در هکتار دانلود مجموعه آموزشی پرورش کدو تخم کاغذی…

 • پرسشنامه نقش های تیمی

  پرسش نامه رایگان نقشهای تیمی,پرسش نامه نقشهای تیمی,پرسشنامه آماده نقشهای تیمی,پرسشنامه نقشهای تیمی,دانلود پرسش نامه نقشهای تیمی,دانلود پرسشنامه آماده نقشهای تیمی,دانلود پرسشنامه نقشهای تیمی,دانلود رایگان پرسشنامه نقشهای تیمی دانلود پرسشنامه نقش های تیمی دانلود فایل دانلود پرسشنامه نقش های تیمی،در…

 • پاورپوینت تب روماتيسمي

  پاورپوینت تب روماتيسمي علائم تب روماتیسمی در بزرگسالان رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تب روماتيسمي،در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:تعريف R.F؟                                                              اتيولوژيR.F       ←     Sterept.                           ۱- تاييد مطالعات باليني        ۲- تاييد…